Předškoláci

Program pro předškoláky, kde se v průběhu posledního „školkového“ roku snažíme připravit na prima vstup do školy.

Na začátku kurzu se pokusíme o zjištění problematických oblastí a ty poté pomalu procvičujeme hrou.

Co se u nás třeba děje:

  • Pracujeme s textem - procvičujeme sluchovou pozornost (vyprávíme si popletené pohádky, zjišťujeme, které slovo nepatří do skupiny slov, zkoušíme naslouchat kamarádům a převyprávět jejich příběh), posloucháme, vyprávíme, doplňujeme, hledáme v textu slova obsahující určitá písmenka…
  • Procvičujeme pamatováka – hrajeme Šla babička do městečka, kimovky a jiné hry
  • Zkoušíme trochu počítat – porovnáváme hromádky s předměty, snažíme se přiřadit čísla k určitému počtu prvků...
  • Doplňujeme logické řady
  • Čteme si písmenkové pohádky, vyvozujeme tvar jednotlivých písmenek a jednotlivá písmenka zkoušíme vymodelovat, složit třeba z kaštanů, nakreslit prstem do písku, překreslit...
  • Věnujeme se nácviku pravolevé koordinace, uvědomění si pravé a levé strany...
  •  Uvolňujeme ruku – čmáráme, rozcvičujeme, malujeme štětcem...
  • Učíme se komunikovat s kamarády, pomáhat jim, naslouchat jeden druhému...

...a hlavně užíváme si spousty legrace.

Těší se na vás Stáňa Pujmanová