Opatření ve Studiu Motýlek od 9. 9. 2020

Následující body jsou nezbytná opatření, která reagují na nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Znovu zavádíme:

po příchodu do Studia Motýlek všichni použijí dezinfekci

po vstupu na hernu bude všem, klientům i zaměstancům, změřena teplota. Při teplotě nad 37 °C, bude po chvíli teplota přeměřena a případně dotyčný požádán, aby opustil Motýlek. Lekci omluvíme. Děti do dvou let měříme po dohodě s rodiči. Dětí od dvou let se ptáme, zda je můžeme změřit.

roušky se nosí ve společných prostorách Studia Motýlek, tzn. chodby, vstupní šatna, herna - s výjimkou konzumace u stolečku, na bazénu - pokud sedí vedle sebe více rodičů a dívají se

roušky nemusí mít nikdo ve vodě v bazénu, v tělocvičně (rodič, dítě, instruktor)

všichni musí mít obuv na přezutí na vaničce, ve sprchách, na bazénu, v tělocvičně. Nikdo nesmí chodit po prostoru Studia Motýlek naboso.

ozonizace stále probíhá denně na bazénu a v šatnách, v tělocvičně

Výstaviště a Axa:

Všichni musí mít roušky po vstupu do budov, v šatně si je mohou odložit. Před odchodem opět nasadit.