Atletická přípravka

Děti od 5 – 7 let

Koncept jedné hodiny: 60 min, vše formou hry, max. 8 dětí
Struktura jedné hodiny: zahřátí, protažení, běžecká abeceda, hlavní náplň hodiny, závěrečné uvolnění

Podzim = září až listopad 
Cíle: nácvik základních pohybových dovedností – běh, skoky + odrazy po pravé, levé, snožmo, hod z místa/ za pohybu, chycení míče na místě/za pohybu

Zima = prosinec až půlka března – malá tělocvična
Cíle: gymnastická průprava – zpevňování těla, rovnovážná cvičení, kotoul, stoj na rukách, šplh, odrazová cvičení

Jaro = březen až konec června 
Cíle: zdokonalování základních pohybových dovedností – běh, skoky, hod a chycení

Sportovní přípravka

Děti od 8 – 10 let

Koncept jedné hodiny: 60 min, základy atletických disciplín + průprava jednotlivých pohybových dovedností (běh, skok, hod), počet dětí max. 8 
Struktura jedné hodiny: zahřátí, protažení, běžecká abeceda, hlavní náplň hodiny, závěrečné uvolnění

Podzim = září až listopad 
Cíle: průprava pohybových schopností; běh – zaměřen na rychlost, starty, rozvoj reakčních schopností, skoky + odrazová cvičení, odhodová cvičení

Zima = prosinec až půlka března – malá tělocvična
Cíle: gymnastická průprava – zpevňování těla, rovnovážná cvičení, kotoul, stoj na rukách, šplh, odrazová cvičení

Jaro = březen až konec června 
Cíle: zdokonalování pohybových schopností; běh – rychlost, koordinace, speciální běžecká cvičení, skoky – nácvik skoků přes překážky, skok do dálky, hody – hod tenisákem na cíl, do dálky 

Přípravku vede atletka Anička Rohulánová

Sportovní přípravka