Kvalita vody

Pro zdraví vás i vašich dětí se snažíme dělat maximum.  Využíváme k tomu i nejmodernější technologie  úpravy vody.

Protokol z 8. 2. 2018 ke stažení.

szu

Předpisy, podle kterých je bazén a technologie navrhována, jsou velmi jasně definované ve vyhlášce 135/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky a limity pro provoz bazénů pro kojence a batolata.

Náš bazén tento předpis nejen splňuje, ale  vyhovuje nejvyšším požadavkům na kvalitu vody. Přesvědčit se můžete kdykoliv na nástěnkách ve Studiu Motýlek, kde máte rozbory vody k nahlédnutí. Jsme pod pravidelnou kontrolou Státního zdravotního ústavu.

Protože většina nečistot, která se může ve vodě nacházet, plave na hladině, je veškerý odběr vody zajištěn přepadem do přelivných žlábků. Ty jsou u našeho bazénu po celém jeho obvodu. Znečištěná voda  je dále odvedena do prostor, které neuvidíte, do strojovny technologie úpravy vody. Zde voda přitéká do akumulační nádrže, ze které je odebírána oběhovými čerpadly a přiváděna do dvou pískových filtrů. Abychom zajistili dokonalé mechanické pročištění vody, instalovali jsme filtry s vysokou filtrační vrstvou.  Jejich výkon je dvojnásobný oproti požadovaným hodnotám.

Voda zbavená mechanických nečistot je ohřátá na požadovanou teplotu, a pak již přichází to nejdůležitější, chemická úprava vody a její zbavení veškerých bakterií. Tuto část zajišťuje automatická chemizace, která měří a upravuje jak hodnotu pH (kyselost vody), tak zajišťuje desinfekci vody, a to na základě dvou měřených hodnot: volného a vázaného chloru.

Na základě těchto hodnot je poté dávkováno potřebné množství desinfekční chemikálie, kterou je u nás jeden z nejlepších desinfekčních prostředků dostupných v ČR: BENAMIN SPOREX (vyráběný v Rakousku). Dále je voda upravována ozonizací.

Abychom množství chemikálií přidávaných do vody minimalizovali, instalovali jsme v minulém roce do filtračního okruhu velmi výkonnou UV lampu firmy ASTRAL POOL, která bezpečně ničí všechny mikroorganismy obsažené v bazénové vodě a svým účinkem značně zlepšuje parametry bazénové vody a snižuje tak spotřebu chloru.

Bazénová voda čištěna 24 hodin denně, upouštěna a doplňována. Během kurzu je několikrát bazén zcela vypuštěn, vše vyčištěno a vydesinfikováno a opět napuštěno.

Touto péčí je do bazénu přiváděna perfektně upravená voda, ve které se zcela jistě budete cítit dobře.

Plaveme v čisté a zdravé vodě