Zlata Rejzková

Vzdělání

Univerzita Karlova, PedF, obor Učitelství pro 2. a 3. stupeň ČJ - FJ

Aktivity ve Studiu Motýlek