Kateřina Benešová

Vzdělání

HAMU - pedagogika tance (titul Mgr.)
sólistka baletu 15 let, cena Thálie a několik nominací

Aktivity ve Studiu Motýlek

Kurzy a školení