Zápisy na kurzy 4 - 6/2019

Zápisy pro pokračující děti:

  • od pondělí 25. 2. 2019 do pátku 8. 3. 2019, platby kurzovného do 8. 3. 2019.

Pokračování ve stejném dni a čase pro nový kurz 4 - 6/19 potvrdíte platbou v hotovosti na recepci nebo vyplněním žádosti o fakturu v rezervačním systému Auksys.

Platby v hotovosti na recepcích pro dané kurzy. Pro platby převodem si budete moci v systému auksys zažádat prostřednictvím dotazníku o vytvoření faktury.
Pokud budete mít vystavenou fakturu, nebude možné platit v hotovosti. Platba pouze převodem.

Zápisy pro změny + sourozenci:

  • pondělí 18. 3. 2019 od 10:00 do 12:00 telefonicky na čísle 776 199 919 nebo osobně v kanceláři Studia Motýlek
  • úterý 19. 3. 2019 od 10:00 do 12:00 pouze telefonicky na čísle 776 199 919
  • středa 20. 3. 2019 od 10:00 do 12:00 telefonicky na čísle 776 199 919 nebo osobně v kanceláři Studia Motýlek
  • čtvrtek 21. 3. 2019 od 10:00 do 12:00 pouze telefonicky na čísle 776 199 919
  • pátek 22. 3. 2019 od 10:00 do 12:00 telefonicky na čísle 776 199 919 nebo osobně v kanceláři Studia Motýlek

Platby kurzovného do  22. 3. 2019
Platby v hotovosti na recepcích pro dané kurzy. Pro platby převodem si budete moci v systému auksys zažádat prostřednictvím dotazníku o vytvoření faktury.
Pokud budete mít vystavenou fakturu, nebude možné platit v hotovosti. Platba pouze převodem.

Zápisy pro vany a nové děti:

  • pátek 22. 3. 2019 od 10:00 do 13:00 osobně v kanceláři Studia Motýlek nebo telefonicky: Daniela Kadlecová, 606 431 788
    Platby kurzovného v hotovosti 22. 3. 2019 v místě zápisu nebo na recepci pro bazén.

Při platbách v hotovosti budeme požadovat podpis formuláře pro platební a storno podmínky kurzu 4 - 6/2019. 
Platby převodem na účet budou mít platební a storno podmínky u faktury, tyto se budou dnem vystavení faktury považovat za podepsané.