Informační hodiny pro DUO 20. 6.

V úterý se ruší informační hodiny Pavly Křemenové pro plavání v hotelu DUO a přesouvají se na středu 21. 6. 2017 od 13 do 15 hodin.