Plavání je důležitá dovednost

Nejen my, ale i kolegové z Juklíku a dalších plaveckých klubů Aliance dětského plavání, bojují o přežití: https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/kurzy-plavani-pro-deti-rok-neprobihaly-muze-to-zhorsit-statistiky-utonulych-40358013

plavani deti samy 9

Děti vodu milují. Rády si s ní i v ní hrají; zbožňují kaluže, rybníčky, potoky, bazény i moderní akvaparky. Možná děti zcela přirozeně vnímají, že voda smývá nejen nečistoty, které ulpí na těle, ale i ty, které ulpívají na duši. Voda má totiž jedinečnou schopnost odplavit stres a zrelaxovat tělo i duši. Ostatně není i na této skutečnosti postaveno celé lázeňství? I v dospělosti pak s oblibou trávíme volný čas, víkendy i dovolené u vody. Řada rodin má na zahradě nebo terase větší či menší bazén. S časem, který si užíváme u vody i ve vodě samozřejmě roste i potřeba vodě rozumět, abychom pak mohli benefity, jenž nám nabízí, využít ke svému prospěchu a v krajním případě i k sebezáchraně či záchraně života někoho jiného. Utonutí je druhou nejčastější úrazovou příčinou úmrtí dětí v ČR. Jenže zatímco chodit a později i běhat se obvykle učíme díky danostem psychomotorického vývoje zcela přirozeně, s plaváním tomu tak není. Plavat se musíme naučit.

Bylo by však krátkozraké považovat plavání pouze za další z nekonečné řady sportovních aktivit, které nám lidem pouze zpestřují a zkvalitňují život. Plavání je zcela výjimečná dovednost, která může za určitých podmínek zachránit život. Umění plavat bychom mohli z té nejzákladnější pohybové gramotnosti vypustit snad jen v případě, že bychom se narodili jako beduíni putující Saharou či Negevskou pouští. V našich zeměpisných šířkách a s naším stylem života je osvojení plaveckých dovedností nutností. A když už plavat, tak proč ne technicky správně? Pokud dětem umožníme naučit se plavat správně (a nejen plavat, ale i skákat, zanořovat se, splývat apod.), dáme jim do budoucna do vínku možnost rehabilitovat při řadě pohybových potíží bez velkých finančních investic. Plavání je z pohledu rehabilitace díky specifickým vlastnostem vodního prostředí naprosto unikátní a nenahraditelnou pohybovou aktivitou. Pokud si děti osvojí dobrý plavecký základ, mohou se k tomuto sportu vracet až do seniorského věku, a to i v situacích, kdy je řada jiných sportů nevyhovujících (těhotenství, některá onemocnění, obezita, poúrazové stavy apod.). Mnohé benefity kojeneckého a dětského plavání jsou už řadu let známé. Patří mezi ně též základní sebezáchranné dovednosti, kdy jsou již kojenec či batole schopni zadržet dech a bezpečně se potápět, zorientovat se po pádu pod hladinu a následně se zachytit rodiče či blízkého předmětu anebo se bez dopomoci vznášet na hladině. Děti, které od malička plavou, bývají otužilejší, což samozřejmě přispívá k celkově dobré kondici a odolnosti. Tyto děti se vody nebojí, ale zároveň se přirozeně a opakovanými zkušenostmi učí potřebnému respektu k vodnímu prostředí a sebedůvěře ve vlastní schopnosti. Jednoduše se osamostatňují. Děti, které plavou od útlého věku, vodě zkrátka nevykají, ale tykají si s ní, znají ji. Jsou dobrými přáteli. Samotné lekce plavání pak bývají v prvních letech života neobyčejně kontaktní aktivitou. Dítě a rodič se při lekcích neustále dotýkají, přidržují, rodič dítěti dopomáhá, směruje, učí jej i uklidňuje především prostřednictvím doteků, a to kůže na kůži.

Pro nás suchozemce tak vodní prostředí otevírá zajímavé, dalo by se říct až hluboké, možnosti v budování vzájemné důvěry i respektu mezi rodičem a dítětem. Jsme-li svým dětem ve vodě od útlého věku průvodci, a pod profesionálním vedením i zprostředkovateli jednotlivých přípravných plaveckých dovedností, jistě se nebudeme později tolik obávat, své potomky pustit s kamarády kamkoliv k vodě. Budeme vědět, že si umí poradit. Unikátnost vodního prostředí oceníme i v rozvoji jemné i hrubé motoriky. Odpor vody je mnohonásobně větší než odpor vzduchu, ale zároveň nás voda nadlehčuje – z pohledu sportovních aktivit je toto prostředí jedinečné, jiné prostředí tyto benefity není schopné nabídnout. Pravidelné plavání, včetně profesionálně vedených předplaveckých lekcí pro nejmenší má též nesporný vliv na kvalitu dýchání a později i zvětšení vitální kapacity plic – zjednodušeně výkonnosti plic. Na tento svět přicházíme z tří čtvrtin naší hmotnosti tvořeni vodou. Jak stárneme, doslova vysycháme, i tak tento svět opouštíme až poloviny „nasáklí“ vodou. Možná i to je jedním z důvodů, proč nás voda tolik fascinuje a přitahuje – v jistém smyslu jsme totiž i my sami z části vodou.