Provozní řády

Provozní řád pro kurzy plavání
Provozní řád pro kurzy plavání v hotelu DUO
Provozní řád pro kurzy plavání kojenců ve vaničkách
Provozní řád pro kurzy cvičení

Převod nevyčerpaných lekcí


Provozní řád - bazén Studia Motýlek

Vážení rodiče, milí plaváčci,
jsme velice rádi, že jste si vybrali právě Studio Motýlek a pevně věříme, že u nás budete Vy i Vaše děti spokojeni. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedená zejména v tomto provozním řádu.
Vážíme si Vaší přízně a záleží nám na vytváření a udržení vřelých vztahů s Vámi a Vašimi dětmi. Považujeme proto za důležité a oboustranně korektní, abyste si byli od počátku vědomi nezbytnosti fyzického kontaktu Vašich dětí a našich lektorů při výuce plavání. Zdůrazňujeme však, že všichni naši lektoři jsou proškoleni tak, aby k takovému kontaktu s Vašimi dětmi přistupovali pouze a jen v situacích, kdy je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti Vašeho a ostatních dětí, které se výuky účastní. Děkujeme za pochopení. Vodě zdar.

SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ NA LEKCI:

 • hygienické potřeby (osušky, župan, plavky, tělové mléko)
 • gumovou obuv určenou k bazénu pro děti i rodiče
 • průkazku na plavání
 • hračku pro děti, není možné odnášet hračky z bazénu

 HYGIENICKÉ POŽADAVKY:

 • před vstupem do bazénu je nutné použít toaletu a povinně se umýt bez plavek mýdlem, které je k dispozici ve sprchách. Dětem do jednoho roku stačí opláchnout zadeček v umývadle.
 • používejte, prosíme, naše mýdla ve sprchách
 • pro děti jsou nutné přiléhavé plavečky s gumičkou kolem nožek i kolem pasu
 • vzhledem k zanášení filtrů čističky bazénu, používejte, prosíme, jednorázové plavečky pouze ve výjimečných případech
 • před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit
 • pokud máte dlouhé vlasy je nutné je sepnout, nejlépe gumičkou
 • čůrání do odtokového kanálku je zakázáno, použijte nočník. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou
 • doprovod, který jde s Vámi na bazén, je povinen se převléknout (plavky, triko, šortky) a umýt si chodidla
 • s jedním dítětěm mohou jít na bazén jako doprovod max. 2 dospělé osoby
 • do prostoru šaten je zákaz vstupu v mokrých plavkách
 • vstup na bazén je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu (včetně zbytkového) a s infekčním kožním onemocněním
 • v případě výskytu bradavic, které nejsou léčeny a  sterilně zakryty voděodolnou náplastí, má učitel možnost dítě vyloučit z výuky
 • v případě lokalizace bradavice na noze je nezbytné použití vhodné obuvi k bazénu
 • rodiče zodpovídají za to, že jsou oni i děti zdravé - v případě respiračního či jiného onemocnění si vyhrazujeme právo dítě či rodiče na lekci nevpustit (lekce bude omluvena)
 • při nedodržení hygienických požadavků si vyhrazuje Studio Motýlek vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na vrácení peněz a požadovat náhradu způsobené škody

HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ V DOBĚ PANDEMIE:

 • Po příchodu do Studia Motýlek bude vám i  vašemu dítěti změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. V případě respiračního či jiného onemocnění si vyhrazujeme právo dítě či rodiče na lekci nevpustit. V tomto případě bude lekce omluvena v rezervačním systému. Rodiče svojí účastí na lekci potvrzují, že ani oni, ani jejich děti nemají aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění. Není jim známo, že by přišli do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí a nebyla na ně z tohoto důvodu uvalena karanténa. V posledních třech týdnech netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů.
 • Lekce se zúčastní pouze zdravé osoby. Nikdo by neměl do vody plivat nebo smrkat.
  Klienti jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek – musí se v areálu bazénu či tělocvičny pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob (s výjimkou rodinných příslušníků, žijících ve společné domácnosti) a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy, cca 2 m.
  Při vstupu do areálu Studia Motýlek jsou návštěvníci povinni si vydezinfikovat ruce prostředkem k tomu určeným, který zajistí provozovatel.
 • Klienti jsou povinni nosit roušku při jakémkoliv pohybu v areálu bazénu, s výjimkou chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá do košíčku na osobní věci). V případě pouhého pobytu na břehu bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku či štít používat.
  Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem).   Klienti se musí řídit aktuálními nařízeními vlády ČR.

ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY:

 • lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené (na základě podepsané a vyplněné písemné přihlášky)
 • celé kurzovné je nutno doplatit nejpozději před započetím 1. lekce v kurzu
 • v případě neuhrazení kurzovného účastník uhradí 450,­- Kč za lekci, tato částka mu bude vrácena po uhrazení celého kurzovného.
 • v případě neuhrazení kurzovného nebo 450,­- Kč za lekci se toto považuje za závažné  

  porušení provozního řádu a Studio Motýlek je oprávněno vyloučit učastníka bez jakékoliv náhrady

 • v případě neuhrazení kurzovného se toto považuje za závažné porušení provozního řádu a Studio Motýlek je oprávněno vyloučit učastníka bez jakékoliv náhrady
 • lekce pravidelně probíhají v kurzech, 1x týdně, v daný den a hodinu, které máte uvedené na průkazce
 • průkazku klient obdrží po doplatku celé částky kurzovného na 1. lekci
 • za ztrátu průkazky účtujeme manipulační poplatek 20,- Kč
 • natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely
 • fotografie pořízené instruktory Studia Motýlek během programu, který organizuje, může Studio Motýlek použít ke své veřejné prezentaci a propagaci
 • do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost
 • v prostorách bazénu a sprchy je zakázáno běhat
 • v průběhu trvání lekce není možné, aby instruktorka s vaším dítětem plavala místo vás
 • ve Studiu Motýlek je dětem zajišťována při výuce adekvátní dopomoc odpovídající metodice daného prvku
 • nikdy nenechávejte v prostorách Studia Motýlek dítě bez dozoru, Studio Motýlek nezodpovídá za chování dětí (pouze poskytuje lekce plavání)
 • zákaz vynášení hraček z bazénu i z herny
 • za ztrátu klíčku, či poškození zámku skříňky bude po Vás recepční požadovat částku 200 Kč.
 • v celém areálu platí zákaz kouření
 • po lekci plavání doporučujeme dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy
 • do Studia Motýlek máte možnost přijít 30 minut před začátkem vaší lekce. Doba aklimatizace po ukončení vaší lekce je 60 minut. Poté, prosím, uvolněte hernu pro další klienty.
 • všechny věci je nutné si zamykat do skříněk. Nenechávejte své osobní věci bez dozoru, za neuzamčené věci Studio Motýlek nepřebírá zodpovědnost.
 • zákaz úmyslného poškozování vybavení Studia Motýlek. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení Studia Motýlek, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
 • není možné nechat děti samotné bez dozoru v herně
 • nenechávejte děti jíst a pít v terapeutickém bazénku s klouzačkou
 • prosíme, uklízejte po svých dětech hračky na k tomu určené místo
 • prosíme, buďte k sobě ohleduplní
 • jakékoliv znečištění v herně hlaste recepční
 • nepřebalujte své děti v herně, ale v tomu určené místnosti

INFORMACE O NÁHRADNÍCH HODINÁCH:

 • tyto lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí
 • svoji absenci omluvte pomocí http://motylek.auksys.cz nebo hlaste osobně nebo telefonicky na recepci, tel.: 773 111 919, je možno zanechat vzkaz na záznamníku
 • je nutné se omluvit nejpozději do 8.00 hodin dne konání lekce!
 • při výběru náhradní lekce je nutné dodržet věkové rozpětí a pokročilost skupiny. Při nedodržení tohoto pravidla z Vaší strany, se nemůžete této lekce zúčastnit. Za tuto lekci vám nebude další lekce poskytnuta.
 • v případě 2 řádně neomluvených lekcí ztrácíte možnost vybírání náhradních hodin, v případě 4 neomluvených lekcí nebudete mít možnost pokračovat v dalším kurzu!
 • zameškané lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu
 • v případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu
 • není možné jít na náhradní hodinu ve stejný den, kdy již dítě plave

PARKOVÁNÍ:

 • parkování je možné v přilehlých ulicích
 • parkování není možné před hlavním vchodem do budovy, zde může být vaše auto odtaženo
 • na parkovišti z ulice Vratimovská

Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky.

 

PROVOZNÍ ŘÁD - Studio Motýlek - PLAVÁNÍ V HOTELU DUO

Děti, které chodí do našich kurzů, se musí řídit tímto provozním řádem našich lekcí a zároveň provozním řádem plaveckého bazénu v hotelu DUO.

Při porušení pravidel provozního řádu mohou být děti napomenuty a při vážném porušení vyloučeny z kurzu Studia Motýlek.

Před lekcí

 • Lekcí se mohou zúčastnit pouze děti, které mají zaplaceno kurzovné a mají svou plaveckou průkazku, kterou obdrží od instruktorů během první lekce.
 • Pokud dítě průkazku nemá, recepční ho může pustit do bazénu na základě povolení učitele. Platí to pro děti, které průkazku nedostaly nebo si jdou lekci vyzkoušet.
 • Do šatny děti přicházejí nejdříve 15 minut před začátkem své lekce. Recepční děti dříve dovnitř nepustí.
 • Rodiče dětí se lekcí nezúčastňují. Mohou být přítomni na první lekci a na lekci ukázkové, která je vyhlašována zpravidla jednou za kurz. Jejich přítomnost na jiné lekci je možná pouze se souhlasem učitele. Rodičům není dovoleno zasahovat do výuky.
 • Svlékat se a oblékat se je povoleno pouze v šatnách.
 • Děti si vybírají své skříňky v šatnách náhodně a jsou povinné si je zamknout.
 • Děti od osmi let navštěvují šatny příslušné svému pohlaví.
 • Děti jsou povinny se před vstupem na bazén osprchovat bez plavek.
 • Děti přichází na bazén nejdříve 5 minut před začátkem lekce.
 • Po dobu pobytu v šatně za své děti zodpovídají rodiče. Zodpovídají za ně až do doby, kdy jim začíná lekce plavání.
 • Je zakázáno vstupovat do vody před začátkem a po skončení lekce.
 • Je zakázáno běhat po stranách bazénu před lekcí, během lekce i po ní. Také je zakázáno strkat se u kraje, navzájem se házet do vody nebo skákat, pokud to není vůle učitele.
 • Děti si mohou dát do úschovy k učiteli cenný předmět. Učitel však za tento předmět neručí.
 • Cenné předměty si lze uschovat na recepci bazénu.

Během lekce

 • Učitel za děti zodpovídá po dobu trvání jejich lekce v bazéně.
 • Děti s dlouhými vlasy jsou povinné si je stáhnout do gumičky nebo použít plaveckou čepici.
 • Není povoleno plavat ve spodním prádle, každé dítě musí mít čisté plavky.
 • Požadujeme plavecké brýle.
 • Učitel má právo vyloučit dítě z lekce při závažném porušení kázně. V tomto případě je dítě posazeno u bazénu do konce lekce.
 • V případě zdravotních problémů dítěte (kašel, rýma, bolesti) má učitel právo vyloučit žáka z lekce.
 • V případě zdravotních obtíží (bolení břicha, hlavy, úraz) kontaktuje učitel telefonicky co nejdříve rodiče dítěte.
 • Během lekce může dítě opustit bazén na nezbytně krátkou dobu (použití toalety, nutné občerstvení), po tuto dobu za dítě zodpovídá učitel.
 • Rodiče přítomní na bazéně jsou povinni se převléci a vzít si bazénovou obuv.

Po skončení lekce

 • Lekci ukončuje učitel. Po skončení lekce děti z bazénu odchází do šaten.
 • Děti jsou povinny šetřit s vodou a ve sprchách se zdržují jen krátce.

Organizace skupinek

 • Kurzy jsou sestaveny z dětí, které jsou přibližně stejně staré a mají podobné dovednosti.
 • Učitelé mohou přeřadit děti na základě jejich plaveckých dovedností do jiných skupinek, které pro ně budou vhodné. Pokud rodičům den a čas nové skupinky nevyhovuje, mohou zažádat o vrácení kurzovného za zbytek kurzu.
 • Učitelé mohou rodičům doporučit individuální vedení plavání, které dětem pomůže dovednostně dohnat svou skupinku.

Informace o náhradních hodinách:

 • Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí.
 • Svoji absenci omluvte pomocí http://motylek.auksys.cz nebo hlaste osobně nebo telefonicky na recepci, tel.: 773 111 919, je možno zaslat SMS.
 • Je nutné se omluvit nejpozději do 8.00 hodin dne konání lekce.
 • V případě 2 řádně neomluvených lekcí ztrácíte možnost vybírání náhradních hodin, v případě 4 neomluvených lekcí nebudete mít možnost pokračovat v dalším kurzu!
 • Zameškané lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu.
 • V případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu.
 • Není možné jít na náhradní hodinu ve stejný den, kdy již dítě plave.

 Parkování

 • Parkovat je možné v přilehlých ulicích.
 • Parkovat lze na placeném parkovišti hotelu DUO, prvních 30 minut je zdarma, hodina stojí 40,- Kč.

Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky.

Nahoru


Provozní řád - plavání ve vaničkách

Vaničky - Provozní řád - Studio Motýlek, spol. s.r.o.,
se sídlem Třinecká 650, Praha-Letňany, IČ:27114767 (dále jen „Studio Motýlek“),
tel: 773 111 919, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.studio-motylek.cz

 

Vážení rodiče, milí plaváčci,
jsme velice rádi, že jste si vybrali právě Studio Motýlek a pevně věříme, že u nás budete Vy i Vaše děti spokojeni. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedená zejména v tomto provozním řádu.

SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ NA LEKCI:

 • hygienické potřeby (osušku, 2 – 3 látkové pleny, ev. savou podložku, plavky, případně jednorázové plavací pleny, tělový olej či mléko)
 • obuv na přezutí pro rodiče
 • tričko bez rukávů pro rodiče
 • průkazku na plavání

TECHNICKÉ INFORMACE

 • obsah laminátové vany 1 m3 vody
 • velikost: 80 x 100 x 120 cm
 • vana je napouštěná před lekcí pitnou vodou z vodovodního řadu
 • vanička se v průběhu lekce vypouští o 1/2 a ředí vodou z vodovodního řadu na následující lekci

 ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY:

 • Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené a doprovod na lekci (na základě podepsané a vyplněné písemné přihlášky).
 • Lekce pravidelně probíhají v kurzech, 1x týdně, v daný den a hodinu, které máte uvedené na průkazce.
 • Průkazku klient obdrží po doplatku celé částky kurzovného na 1. lekci.
 • Za ztrátu průkazky účtujeme manipulační poplatek 20,- Kč.
 • Nikdy nenechávejte v prostorách Studia Motýlek dítě bez dozoru, Studio Motýlek nezodpovídá za chování dětí (pouze poskytuje lekce plavání).
 • Natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.
 • Zákaz vynášení hraček z herny i vaničky.
 • Rodiče souhlasí s tím, že děti budou plavat na vaničkách bez plenek.
 • Za ztrátu klíčku, či poškození zámku skříňky bude po vás recepční požadovat částku 200,- Kč.
 • Po plavání doporučujeme dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy.
 • Do herny u bazénu máte možnost přijít 30 minut před začátkem vaší lekce. Doba aklimatizace po ukončení vaší lekce je 60 minut. Poté, prosím, uvolněte hernu pro další klienty.
 • V celém areálu platí zákaz kouření.
 • Všechny věci je nutné si zamykat do skříněk. Za neuzamčení věci Studio Motýlek nepřebírá zodpovědnost.
 • Zákaz úmyslného poškozování vybavení Studia Motýlek. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení Studia Motýlek, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
 • Prosíme, uklízejte po svých dětech hračky na k tomu určené místo.
 • Jakékoliv znečištění v šatně či herně hlaste, prosíme, recepční.
 • Nepřebalujte své děti v herně, ale k tomu určené místnosti.
 • Omluvit se je nutné nejpozději do 20.00 předchozího dne, na který máte objednanou lekci. V případě omluvy do 8.00 hodiny dne konání lekce vaničky bude klientovi účtován poplatek 250,- Kč. Pokud se klient odhlásí 3x na poslední chvíli, tzn. do 8.00 hodiny ráno dne konání lekce, bude mu zrušen kurz. Alikvotní částka z kurzu mu bude po předložení dokladu o zaplacení vrácena hotově či na účet dle provedené platby.
 • rodiče zodpovídají za to, že jsou oni i děti zdravé; případě respiračního či jiného onemocnění si vyhrazujeme právo dítě či rodiče na lekci nevpustit, lekce bude omluvena

HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ V DOBĚ PANDEMIE:

 • Po příchodu do Studia Motýlek bude vám i  vašemu dítěti změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. V případě respiračního či jiného onemocnění si vyhrazujeme právo dítě či rodiče na lekci nevpustit. V tomto případě bude lekce omluvena v rezervačním systému. Rodiče svojí účastí na lekci potvrzují, že ani oni, ani jejich děti nemají aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění. Není jim známo, že by přišli do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí a nebyla na ně z tohoto důvodu uvalena karanténa. V posledních třech týdnech netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů.
 • Lekce se zúčastní pouze zdravé osoby. Nikdo by neměl do vody plivat nebo smrkat.
  Klienti jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek – musí se v areálu bazénu či tělocvičny pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob (s výjimkou rodinných příslušníků, žijících ve společné domácnosti) a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy, cca 2 m.
  Při vstupu do areálu Studia Motýlek jsou návštěvníci povinni si vydezinfikovat ruce prostředkem k tomu určeným, který zajistí provozovatel.
 • Klienti jsou povinni nosit roušku při jakémkoliv pohybu v areálu bazénu, s výjimkou chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá do košíčku na osobní věci). V případě pouhého pobytu na břehu bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku či štít používat.
  Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem).   Klienti se musí řídit aktuálními nařízeními vlády ČR.

INFORMACE O NÁHRADNÍCH HODINÁCH:

 • Tyto lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí.
 • Svoji absenci hlaste osobně nebo telefonicky na recepci, tel.: 773 111 919 nebo přímo své instruktorce.
 • Změny termínu, ev. náhrady můžete získat na tel. čísle 606 431 788 u‑Daniely Kadlecové v informačních hodinách.

PARKOVÁNÍ:

 • parkování je možné v přilehlých ulicích
 • parkování není možné před hlavním vchodem do budovy, zde může být vaše auto odtaženo
 • na parkovišti z ulice Vratimovská

Zakoupením kurzu nebo jednotlivé lekce a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky.

 


Provozní řád - tělocvična Studia Motýlek

Provozní řád tělocvičny Studia Motýlek, spol. s.r.o.,
se sídlem Třinecká 650, Praha-Letňany, IČ:27114767 (dále jen „Studio Motýlek“),
tel: 286 922 324, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.studio-motylek.cz

Vážení rodiče,
Jsme velice rádi, že jste si vybrali právě Studio Motýlek a pevně věříme, že u nás budete Vy i Vaše děti spokojeni. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedená zejména v tomto provozním řádu.

Seznam potřebných věcí na lekci:

 • věci na převlečení pro dítě (nedoporučujeme dupačky) i rodiče, tzn. oblečení a obuv vhodné do tělocvičny s bílou podrážkou
 • lahvičku s pitím
 • pro miminka hadrovou plenu na cvičení
 • průkazku na cvičení

 Hygienické požadavky:

 • rodiče i děti jsou povinni se do tělocvičny převléknout a přezout
 • pokud máte dlouhé vlasy, je nutné je sepnout, nejlépe gumičkou
 • do prostoru šaten možno vstupovat po přezutí
 • vstup do tělocvičny je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu (včetně zbytkového) a s infekčním kožním onemocněním
 • rodiče zodpovídají za to, že jsou oni i děti zdravé; případě respiračního či jiného onemocnění si vyhrazujeme právo dítě či rodiče na lekci nevpustit, lekce bude omluvena.

HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ V DOBĚ PANDEMIE:

 • Po příchodu do Studia Motýlek bude vám i  vašemu dítěti změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. V případě respiračního či jiného onemocnění si vyhrazujeme právo dítě či rodiče na lekci nevpustit. V tomto případě bude lekce omluvena v rezervačním systému. Rodiče svojí účastí na lekci potvrzují, že ani oni, ani jejich děti nemají aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění. Není jim známo, že by přišli do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí a nebyla na ně z tohoto důvodu uvalena karanténa. V posledních třech týdnech netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů.
 • Lekce se zúčastní pouze zdravé osoby. Nikdo by neměl do vody plivat nebo smrkat.
  Klienti jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek – musí se v areálu bazénu či tělocvičny pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob (s výjimkou rodinných příslušníků, žijících ve společné domácnosti) a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy, cca 2 m.
  Při vstupu do areálu Studia Motýlek jsou návštěvníci povinni si vydezinfikovat ruce prostředkem k tomu určeným, který zajistí provozovatel.
 • Klienti jsou povinni nosit roušku při jakémkoliv pohybu v areálu bazénu, s výjimkou chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá do košíčku na osobní věci). V případě pouhého pobytu na břehu bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku či štít používat.
  Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem).   Klienti se musí řídit aktuálními nařízeními vlády ČR.

 Organizační požadavky:

 • lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené (na základě podepsané a vyplněné písemné přihlášky)
 • celé kurzovné je nutno doplatit nejpozději před započetím 1. lekce v kurzu
 • v případě neuhrazení kurzovného účastník uhradí 200,­- Kč za lekci (cvičení dětí) nebo 260,- Kč (Pilates), tato částka mu bude vrácena po uhrazení celého kurzovného.
 • v případě neuhrazení kurzovného nebo 200,­- Kč za lekci(cvičení dětí) nebo 260,- Kč (Pilates) se toto považuje za závažné porušení provozního řádu a Studio Motýlek je oprávněno vyloučit učastníka bez jakékoliv náhrady
 • lekce pravidelně probíhají v kurzech, 1x týdně, v daný den a hodinu, které máte uvedené na průkazce
 • průkazku klient obdrží na 1. lekci
 • za ztrátu průkazky účtujeme manipulační poplatek 20,- Kč
 • nikdy nenechávejte v prostorách Studia Motýlek dítě bez dozoru, Studio Motýlek nezodpovídá za chování dětí (pouze poskytuje lekce cvičení)
 • do tělocvičny může s dítětem pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost
 • rodiče nesmí z bezpečnostních důvodů využívat s dětmi lezeckou stěnu bez dozoru instruktorky
 • natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely
 • fotografie pořízené instruktory Studia Motýlek během programu, který organizuje, může Studio Motýlek použít ke své veřejné prezentaci a propagaci
 • v průběhu trvání lekce není možné, aby instruktorka s vaším dítětem cvičila
 • na lekci nemohou s dětmi z bezpečnostních a organizačních důvodů jejich sourozenci, pokud nejsou řádně přihlášeni v kurzu a nemaji s sebou doprovod dospělé osoby
 • zákaz vynášení hraček z herny a tělocvičny
 • za ztrátu klíčku, či poškození zámku skříňky bude po vás recepční požadovat částku 200 Kč
 • po cvičení doporučujeme dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy
 • do herny u tělocvičny máte možnost přijít 30 minut před začátkem vaší lekce. Doba aklimatizace po ukončení vaší lekce je 60 minut. Poté, prosím, uvolněte hernu pro další klienty
 • zákaz využívání herny u bazénu, tato je určena pro klienty před a po plavání.
 • V celém areálu platí zákaz kouření
 • všechny věci je nutné si zamykat do skříněk. Nenechávejte své osobní věci bez dozoru, za neuzamčené věci Studio Motýlek nepřebírá zodpovědnost.
 • Zákaz úmyslného poškozování vybavení Studia Motýlek. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení Studia Motýlek, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinní uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
 • Prosíme, uklízejte po svých dětech hračky na k tomu určené místo
 • Jakékoliv znečištění v šatně či herně hlaste, prosíme, recepční
 • Nepřebalujte své děti v herně, ale v tomu určené místnosti

 Informace o náhradních hodinách:

 • tyto lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí
 • svoji absenci omluvte pomocí http://motylek.auksys.cz nebo hlaste osobně nebo telefonicky na recepci, tel.: 773 111 919, je možno zaslat SMS
 • je nutné se omluvit nejpozději do 8.00 hodin dne konání lekce!
 • při výběru náhradní lekce je nutné dodržet věkové rozpětí a pokročilost skupiny. Při nedodržení tohoto pravidla z Vaší strany, se nemůžete této lekce zúčastnit. Za tuto lekci vám nebude další lekce poskytnuta.
 • v případě 2 řádně neomluvených lekcí ztrácíte možnost vybírání náhradních hodin, v případě 4 neomluvených lekcí nebudete mít možnost pokračovat v dalším kurzu!
 • zameškané lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu
 • v případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu
 • není možné jít na náhradní hodinu ve stejný den, kdy již dítě cvičí

 Parkování

 • parkovat je možné v přilehlých ulicích
 • parkování není možné před hlavním vchodem do budovy, zde může být vaše auto odtaženo
 • parkoviště vedle budovy Sportovního centra z ulice Vratimovská

 Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky.

 

Převod nevyčerpaných lekcí
(pravidla platná od 1. 9. 2016)

 • Převod se řeší pouze z řádně omluvených lekcí.
 • Za nevyčerpané omluvené lekce se neposkytuje finanční náhrada.
 • Převedené lekce budou vloženy do nového kurzu v rámci kreditu, nebudou vloženy do kmenových lekcí kurzu.
 • Kredit není finanční převod nevyčerpaných lekcí, ale nastavení převedených lekcí. Bude vložen na Váš účet pod svým objednávkovým číslem, které je potřeba označit při nastavení náhrady.
 • Do nového kurzu lze převést až 3 poslední omluvené lekce daného kurzu bez doložení potvrzení od lékaře, tyto lekce budou vloženy na Váš účet v rámci kreditu s podmínkou pokračování v novém kurzu.
 • V případě dlouhodobé nemoci lze převést 50 % omluvených lekcí. Při žádosti je nutné doložit potvrzení o lékaře s uvedením časového úseku nemoci. Bez doložení potvrzení od lékaře se převod lekcí neřeší.
 • Nastavený kredit je nutné vyčerpat v nastaveném časovém rozmezí, do dalšího období už se nepřevádí.
 • Neomluvené lekce a lekce s pozdní omluvou se nepřevádí.
 • O převody lekcí je nutné zažádat do začátku druhé lekce v novém kurzu.
 • V případě žádosti kontaktujte Pavlu Křemenovou písemně pouze mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..